دستگاه یرقی حساس به زلزله
این دستگاه الکتریکی بوده ودرداخل ساختمان نصب میشود و دارای ورودی 220 ولت است .درهنگام بروز زلزله 4ریشتر به بالا به شیر قطع کن فرمان میدهد و باعث قطع گاز میگردد


لازم به ذکراست به هنگام قطع برق این دستگاه دارای خروجی با باتری ذخیره برق 12 ولت میباشد.


دستگاه یرقی حساس به زلزله    دستگاه یرقی حساس به زلزله
1 دستگاه برقی حساس به زلزله SISMIK سفارش کالا