شیرهای حساس به زلزله
شیرهای مکانیکی ارائه شده به منظور قطع سریع و ایمن گاز در مواقع بروز زلزله طراحی و ساخته شده است . این شیرها بدون احتیاج به برق و در بالای 4 ریشتر قادر به قطع خودکار گاز و حفظ جان و تاسیسات شما خواهند بود. شیرهای حساس به زلزله در سایزهای مختلف بنا به سفارش قابل تحویل می باشند .

دستگاه فوق در دو نوع عمودی و افقی می باشد که با توجه به موقعیت نصب بعد از ژگلاتور یا کنتور ، در ورودی ساختمان نصب میگردد.


توجه :
این دستگاه دارای حسگر (شاقول) می باشد که باید بصورت دقیق توسط متخصصین نصب گردد.
  
 
 
1 شیرهای حساس به زلزله ESKA سفارش کالا
2 شیرهای حساس به زلزله کالیفرنیا ول سفارش کالا
3 شیرهای حساس به زلزله MFAY سفارش کالا